جهان نو

سعی

سعی کن
قشنگی های زندگی رو ببینی
زندگی از این که هست
آسون تر نمیشه
تو قوی تر شو

<< 1 ... 27 28 29 30 31 >>