جهان نو

معلم ریاضی

دیروز معلم ریاضیمون عصبانی شد به یکی از بچه ها گفت پشت کوهی. منم پا شدم گفتم آقا این به چیز دو طرفست. اینور کوهی ها یه اونور کوهی ها میگن پشت کوهی. اونور کوهی ها به اینور اینو میگن. هیچی دیگه نمیدونم چرا بهم گفت گمشو بیرون ولی فک کنم میخواست تو عمود محو شه من مزاحم شدم
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.