جهان نو

روزای خوش زندگی

بیا امروز رو بیاد همه روزای خوش زندگی 
دور بریزیم غصه ها رو 
و یه خدایا شکر از ته دل بگیم

الهی شکر

بقول شاعر : دلخوشی ها کم نیست ،
دیدهها نابیناست...

روزتون خوش

1 2 3 4 5 >>